SPLOŠNI POGOJI NAKUPA FASADNIH PLOŠČ ROCOPA


SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

www.rocopa.com je spletno mesto, ki ga upravlja podjetje ENEFIS d.o.o.., v nadaljevanju ponudnik storitev e-poslovanja oz. ponudnik.

 

Kupec z naročilom potrjuje, da sprejema splošne pogoje poslovanja objavljene na tej strani objavljene pogoje ter spremembe, ki jih bo upravitelj objavil na teh straneh.

 

ROCOPA.com in fizične osebe medsebojne obveznosti urejajo s temi splošnimi pogoji in Zakonom o varstvu potrošnikov. Pridržujemo si pravico, da v primeru morebitnih zlorab, ki omogočajo programsko podprto oddajanje naročila, le to zavrnemo.

 

Vsak kupec mora prej oddajo naročila naročiti vzorček, da se o kupljenem izdelku tudi prepriča (material, tekstura, lastnosti..). Reklamacije in vračilo blaga ni možno.

 

Prosimo, da se pred oddajo naročila prepričate o ustreznosti podatkov, ki bodo navedeni na računu. Če ste davčni zavezanci, ta podatke vnesite v okence  opombe vašemu naročilu - še  pred oddajo naročila. Fizične osebe, ki želijo, da je račun izstavljen na pravno osebo in tudi obratno ter pravne osebe, ki naročajo blago za druga podjetja in organizacije iz njihove skupine prav tako prosimo, da na to opozorijo v okence  opombe vašemu naročilu. Kasnejše spreminjanje računa je zamudno in v določenih primerih tudi nemogoče. Vsekakor ni mogoče zavrniti računa in zahtevati novega na naslov druge osebe po prevzema blaga.

 

POSTOPEK NAKUPA

Priporočljivo je, da vsak kupec pred oddajo naročila plošč prepriča o materialu, teksturi in drugih lastnostih željenih plošč. To lahko stori z naročilom vzorca, ki ga prejme ob zahtevku za ponudbo, ali pa si vzorce ogleda v razstavnih prostorih ponudnika. Po opravljenem nakupu in dobavi fasadnih plošč Rocopa® reklamacije in vračilo blaga, ki je vezano na izgled (barvni odtenki, tekstura dekorja) ni možno.

 

Vse fasadne plošče se izdeluje po naročilu in po meri (izbira dekorja in dimenzije). Vnaprej določene dimenzije, ki so navedene na spletni strani ROCOPA® predstavljajo največji izkoristek razreza celotne plošče. V vsakem primeru pa je možen razrez na dimenzije, ki ustrezajo željam kupca. Kupcu se v tem primeru zaračuna tudi površina ostanka, ki nastane pri razrezu celotne plošče.

 

Ponudnik glede na želje kupca izdela ponudbo, kjer je naveden tip plošč, šifra dekorja in količina v kvadratnih metrih. Veljavnost ponudbe je 90 dni. Pred izdelavo ponudbe se dogovorimo za način dostave (dostava s strani pogodbenega partnerja za dostavo Intereuropa d.d. ali lasten prevoz). V primeru dostave s strani podjetja Intereuropa d.d. vam strošek dostave dodamo na ponudbo.

Kupec z plačilom zneska na ponudbi potrdi naročilo plošč. Ponudnik in kupec se takrat dogovorita glede roka izdelave naročenih plošč in dostave.

 

NAČINI PLAČILA

Z nakazilom na TRR račun podjetja Enefis d.o.o. Na prejeti ponudbi so navedeni: številka transakcijskega računa, sklic in skupni znesek za nakazilo.

 

DOSTAVA

Naročeno blago gre na pot v najkrajšem možnem času. V primeru naročila in potrebne izdelave željenih dimenzij, kupcu sporočimo predviden datum dobave in se z njim dogovorimo tudi ostale podrobnosti glede naročila in dobave.

 

Stroške dostave krije kupec. Ponudnik ima sklenjeno pogodbo za pošiljanje težjih pošiljk s podjetjem Intereuropa d.d., ki izvaja dostavo plošč na željeni naslov in poskrbi za raztovarjanje. Stroški dostave so navedeni na računu za naročeno blago.

 

Lahko pa se izvede osebni prevzem s strani kupca, v tem primeru se predhodno dogovorimo za naslov prevzema.

 

Ob prejetju blaga kupec prejme račun in je dolžan pregledati prejeto blago in sporočiti morebitne poškodbe plošč. V tem primeru se izpolni reklamacijski zapisnik, ugotovi vzrok nastalih poškodb in dogovori za rešitev nastale reklamacije, ki bo v korist obeh strank.

 

POGOJI REKLAMACIJ IN VRAČIL

Kupec s potrditvijo naročila in plačilom na transakcijski račun soglaša, da vračilo blaga ni možno.

 

Kupec z nakupom/nakazilom soglaša, da je seznanjen, da plošče "ROCOPA® ND" niso površinsko zaščitene, premazane, brušene, ipd. Na ploščah so lahko vidni koščki lesa ali spremembe barve, ki nastanejo v proizvodnem procesu. Posamezni koščki lesa lahko zaradi razreza ali prenašanja odpadejo, to pa ne vpliva na mehanske lastnosti plošč.

 

Kupec z nakupom/nakazilom soglaša, da je seznanjen, da plošče "ROCOPA®  DEKOR" predstavljajo plošče, ki so na eni strani obdelane z dekorjem, na drugi strani pa niso površinsko zaščitene, premazane, brušene ipd. Na ploščah so lahko vidni koščki lesa ali spremembe barve, ki nastanejo v proizvodnem procesu. Posamezni koščki lesa lahko zaradi razreza ali prenašanja odpadejo, to pa ne vpliva na mehanske lastnosti plošč.

 

O PLOŠČAH

Vidne lastnosti: Zaradi proizvodnega procesa so na površini plošč lahko vidni delci lesa, ki pa ne spremenijo mehanskih lastnosti plošč.

 

Plošče so brez površinske obdelave.

 

Robovi niso obdelani/posneti. Zaradi proizvodnega procesa so robovi ostri, zato je pri rokovanju potrebno nositi zaščitno obleko in rokavice in paziti, da ne pride do ureznin. Zaradi proizvodnega procesa razreza so nekateri robovi lahko v manjši meri okrušeni, kar prav tako ne spremeni mehanskih lastnosti plošč.

 

SKLADIŠČENJE

Pred obdelavo, barvanjem in montažo je plošče potrebno zaščititi pred neposredno izpostavljenostjo dežju. Priporočamo hrambo v suhem prostoru oz. jih ustrezno zaščititi z PE folijo ali ponjavo. Skladiščiti in rokovati na način kot prikazuje spodnja infografika.

navodila za rokovanje_ROCOPA_pozor pozor

V primeru, da so plošče neposredno izpostavljene na dežju, pri tem pa niso skladiščene/zaščitene/montirane kot bi morale biti (glej navodila in priporočila), se plošča lahko ukrivi.

 

OPOZORILA

V nobenem primeru ne odgovarjamo za nastalo škodo, ki bi nastala zaradi poškodb oseb, plošč ali drugih predmetov.

 

Če je plošča poškodovana, se ne sme montirati na takšno mesto, kjer bi zaradi kasnejšega odpada povzročila materialno ali telesno škodo.

 

Če niste usposobljeni za montažo plošč, vas svetujemo najem usposobljenih strokovnjakov oziroma montažerjev.

 

GARANCIJA

Proizvajalčeva garancija plošč je 15 let. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil, ki se nahajajo na strani www.rocopa.com/montaza  in ob predložitvi računa.

 

Plošče morajo biti skladiščene in vzdrževane tako, kot je to navedeno v priporočilih za montažo.

 

DOSTOP DO INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo ravnal v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in uporabniku vedno nudil naslednje informacije: podatke o podjetju in sedežu, veljaven elektronski naslov, na katerem je dostopen, matično številko, davčno številko, podatke o dovoljenjih, ki se ne nanašajo posebej in izključno na storitev informacijske družbe ali jih je treba pridobiti v skladu z drugimi predpisi in pri pristojnih organih ter podatke o cenah izdelkov ter ali je v ceno vključen davek, stroški dobave in druge morebitne dajatve.

 

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) se ponudnik zavezuje, da bo uporabniku vedno nudil dostop do naslednjih informacij: bistvene lastnosti blaga ali storitve, vključno z najkrajšim rokom trajanja pogodbe, če je predmet pogodbe trajna ali ponavljajoča se izpolnitev; ceno blaga ali storitve, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami; morebitne stroške dostave; podrobnejša ureditev plačila ter načina in roki dobave ali izpolnitve; rok veljavnosti ponudbe opis pravice do odstopa od pogodbe v skladu z ZVPot; če potrošnik nima pravice do odstopa, ga je potrebno o tem izrecno obvestiti.

 

ZASEBNOSTI

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Ti bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostalo potrebno za tržno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

 

ODGOVORNOSTI

Ponudnik se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, njihova dobavljivost in cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh.

 

V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

 

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

 

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

DODATNE INFORMACIJE

V primeru potrebe po dodatnih informacijah smo vam na voljo na naslovu:

 

ENEFIS d.o.o.

Ljubljanska cesta 45

1241 Kamnik
Slovenija
e-mail: info@rocopa.com

Telefon: 040/656-898