Reference

Zgodbe zadovoljnih uporabnikov v slikah

Obnova družinske hiše, Poljska - detail
Mobilna bivalna enota, Bologna, Italija
Moderna družinska hiša, Berlin, Nemčija
Poslovni objekt, Bratislava, Slovaška

 

Naselje modernih družinskih hiš, Frankfurt, Nemčija
Detail vogala
Mobilna bivalna enota, Rouze Le Pa, Francija
Obnova starega objekta, Kam, Madžarska
Detail - osvetljena fasada
Detail - vogal/okno, Graz, Austria
Detail , prekrivni način, Graz, Austria
EKO enodružinska hiša, Pilsen, Češka
PasivEKO enodružinska hiša, Le Val, Francija
PasivEKO enodružinska hiša , Grosseto, Italija
Večstanovanjska zgradba, Graz, Austria
Detail - mejni prehod Švica-Nemčija
Mejni prehod Švica-Nemčija

Zgodbe zadovoljnih uporabnikov v slikah.